De Verkeersregelaars Centrale / VKRC BV


“De Verkeersregelaars Centrale” heeft de beschikking over een groep van 160 Verkeersregelaars
die de cursus "Bevoegd verkeersregelaars" met goed gevolg hebben afgelegd en eventueel in het bezit zijn van het VCA diploma voor veilig werken, EHBO met reanimatiemodule en BRL-9101.

De Verkeersregelaars Centrale / VKRC bestaat sinds 2009 en levert ondermeer Verkeersregelaars maar ook Fiscaal Parkeercontroleurs, EHBO-ers, Handhavers,Beveiligers, BOA's en Brandwachten.

“De Verkeersregelaars Centrale” en “VKRC” zijn onderdeel van VKRC B.V. Wij leveren ondermeer Verkeersregelaars, maar kunnen méér dan dat! Zo leveren wij onze verkeersregelaars met eventueel een motor,auto, scooter of fiets. Maar wij kunnen u ook fiscaal controleurs,algemene handhavers, BOA's, beveiligers of brandwachten leveren. En ook voor het leveren van andere verkeersmaatregelen - zoalsbebording, hekken, tijdelijke VRI installaties, tekstwagens of pijlwagens - kunt u bij ons terecht. Dus als u voor uw evenementslechts één businesspartner wilt voor alle verschillende disciplines dan heeft u met VKRC B.V. een prima partner! Bel ons (030 - 82 00 373) of stuur een email (info@vkrc.nl) met uw wensen.

www.DeVerkeersregelaarsCentrale.nl